Όροι Χρήσης

Α. Γενικοί Όροι Συναλλαγών

 

1. Γενικά

 

1.1. Οι παρόντες όροι ισχύουν και εφαρμόζονται σε κάθε πώληση, παράδοση αγαθών ή οποιαδήποτε άλλη παροχή του Περικλή Πιλαβά του Παναγιώτη, κατοίκου Πατρών, Παλαιά εθνική οδός Πατρών Αθηνών 31, Α.Φ.Μ.: 074809504 ΔΟΥ: Α’ Πάτρας, ο οποίος διατηρεί ατομική επιχείρηση εκμετάλλευσης μουσικών έργων με τον διακριτικό τίτλο “Inner Ear Records” (στο εξής “ο Πωλητής”), προς τους καταναλωτές – πελάτες της, μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος με τη διεύθυνση www.inner-ear.gr. Οι όροι ισχύουν όπως αυτοί είναι διαμορφωμένοι κατά τη στιγμή της παραγγελίας.

1.2. Αποκλίνοντες από τους παρόντες όροι, ειδικές συμφωνίες ή συμπληρώσεις ισχύουν μόνον εφόσον έχουν συμφωνηθεί ρητώς και εγγράφως. Οι εξατομικευμένες αυτές συμφωνίες υπερισχύουν των παρόντων όρων.

1.3. Εφαρμοστέο δίκαιο συμφωνείται το ελληνικό δίκαιο, αποκλειόμενου του δικαίου περί διεθνούς πωλήσεως κινητών. Αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του Πωλητή και των πελατών του από την εκτέλεση σύμβασης που προβλέπεται από τους παρόντες όρους είναι τα δικαστήρια του τόπου, στον οποίο ο Πωλητής έχει την επαγγελματική εγκατάστασή του.

1.4. Η γλώσσα σύναψης της σύμβασης είναι η ελληνική.

1.5. Τυχόν ακυρότητα ενός όρου δεν επιδρά στην εγκυρότητά των υπολοίπων, οι οποίοι συνεχίζουν να ισχύουν αμετάβλητοι.

 

2. Στοιχεία Πωλητή

 

2.1. Πωλητής στη σύμβαση πώλησης με τον καταναλωτή είναι ο Περικλής Πιλαβάς του Παναγιώτη, κάτοικος Πατρών, Παλαιά εθνική οδός Πατρών Αθηνών 31, Α.Φ.Μ.: 074809504 ΔΟΥ: Α’ Πάτρας, ο οποίος διατηρεί ατομική επιχείρηση εκμετάλλευσης μουσικών έργων με τον διακριτικό τίτλο “Inner Ear Records” και αριθμό μητρώου προμηθευτή _____________.

2.2. Εργάσιμες ημέρες και ώρες: Δευτέρα ως Παρασκευή, 09.00 – 18.00.

 

3. Σύναψη της σύμβασης πώλησης

 

3.1. Η σύναψη της σύμβασης επέρχεται με την αποδοχή εκ μέρους του Πωλητή της παραγγελίας του καταναλωτή. Η δήλωση αποδοχής εκδηλώνεται με την αποστολή σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικού με την λήψη της παραγγελίας και μόνο δεν συνιστά αποδοχή της και σύναψη της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν κοινοποιήσει την ηλεκτρονική του διεύθυνση στον Πωλητή, η σύναψη της σύμβασης επέρχεται με την παράδοση των αγαθών.

3.2. Κατα τη διάρκεια της περιήγησης του στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή, ο καταναλωτής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί και να προσθαφαιρεί τα αγαθά που έχει εισαγάγει στο ηλεκτρονικό καλάθι αγορών κάνοντας μόνο χρήση των συνηθισμένων λειτουργιών του πληκτρολογίου και του ποντικιού του ηλεκτρονικού υπολογιστή του. Πριν την αποστολή της δεσμευτικής παραγγελίας, στην ιστοσελίδα του Πωλητή πρέπει να εμφανίζεται παράθυρο επιβεβαίωσης αυτής με αναλυτική παράθεση των εισαχθέντων προς παραγγελία αγαθών και του συνολικού κόστους με το οποίο θα επιβαρυνθεί ο καταναλωτής. Ομοίως με παραπάνω ο καταναλωτής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα διόρθωσης πριν την αποστολή της τελικής δεσμευτικής παραγγελίας.

3.3. Ο Πωλητής έχει δικαίωμα να επιφυλάσσεται για την αποδοχή παραγγελίας που αφορά σε αγαθά μη διαθέσιμα κατά την λήψη της. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να ενημερώνει τον καταναλωτή για τον προβλεπόμενο χρόνο διαθεσιμότητας, αν τέτοια πρόβλεψη είναι εφικτή. Τέτοια ενημέρωση θα έχει την έννοια της πρότασης προς σύναψη σύμβασης πώλησης των συγκεκριμένων αγαθών, παραδοτέων άμα τη διαθεσιμότητά τους.

3.4. Η λήψη και επεξεργασία των παραγγελιών θα γίνεται από τον Προμοθευτή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σύμφωνα με τον όρο 2.2.

3.5. Ο Πωλητής έχει δικαίωμα να ελέγχει την φερεγγυότητα του αγοραστή-καταναλωτή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αφερεγγυότητα ο Πωλητής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης.

4. Πληρωμή

 

4.1. Οι τιμές όλων των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ.

4.2. Ο Πωλητής δέχεται πληρωμές με τους ακόλουθους τρόπους:

α. Everypay
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωμών, η EveryPay είναι αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. απόφασης 280/3/23-7-2018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018), και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες. Η Everypay είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ασφάλειας διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες (PCI DSS). Όλες οι υπηρεσίες της Everypay γίνονται μέσα από ασφαλείς συνδέσεις με πιστοποιητικά 256 bit SSL. Η EveryPay υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας 3D Secure, μία επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας για κάρτες VISA, MasterCard & American Express. Ο Πληρωτής τότε θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον προσωπικό του μυστικό κωδικό, για να ολοκληρώσει με επιτυχία την συναλλαγή
β. Paypal
γ. Αντικαταβολή

Σε περίπτωση κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό το αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αποσταλεί στον Πωλητή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (sales@inner-ear.gr) ή με φαξ (2610994425).

4.3. Τα αγαθά παραμένουν στην κυριότητα του Πωλητή μέχρι την ολοσχερή και οριστική εξόφληση του τιμήματος της πώλησης.

 

5. Αποστολή και παράδοση

 

5.1. Τα αγαθά αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier).

5.2. Ο Πωλητής υποχρεούται να αποστείλει τα αγαθά σε διεύθυνση επιλογής του καταναλωτή, την οποία ο καταναλωτής δηλώνει εγγράφως κατά την αποστολή της παραγγελίας του. Ο Πωλητής υποχρεούται να ενημερώσει τον καταναλωτή για τον αναμενόμενο χρόνο παράδοσης. Αν τα αγαθά δεν έχουν παραδοθεί εντός του δηλωθέντος χρόνου παράδοσης και το αργότερο εντός 30 ημερών από την σύναψη της σύμβασης ο καταναλωτής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης. Καθυστέρηση που οφείλεται στην υπηρεσία αποστολής δε γεννά δικαίωμα υπαναχώρησης.

5.3. Το κόστος αποστολής των αγαθών διαφέρει ανάλογα με τον τόπο και τον επιλεχθέντα από τον καταναλωτή τρόπο αποστολής. Σε κάθε περίπτωση το κόστος αποστολής των επιλεγμένων αγαθών πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς και με σαφήνεια στο παράθυρο επιβεβαίωσης που εμφανίζεται πριν την οριστική και δεσμευτική αποστολή της παραγγελίας.

Το κόστος δύναται να είναι διαφορετικό σε περίπτωση απομακρυσμένων ή δυσπρόσβατων περιοχών. Σε αυτή την περίπτωση ο Πωλητής υποχρεούται να ενημερώνει σχετικά τον καταναλωτή πριν την αποδοχή της παραγγελίας.

5.4. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τμηματική αποστολή των αγαθών, εφ’ όσον αυτό υπαγορεύεται από την ανάγκη για ταχύτερη διεκπεραίωση της παραγγελίας και δεν επιβαρύνει σημαντικά τον καταναλωτή.

5.5. Αν ο Πωλητής αποδέχθηκε παραγγελία για συγκεκριμένο αγαθό, το οποίο όμως δεν είναι τελικά διαθέσιμο λόγω καθυστέρησης ή αδυναμίας του προμηθευτή του Πωλητή να το παρέχει, ο Πωλητής οφείλει να ενημερώσει τον καταναλωτή, ο οποίος έχει δικαίωμα υπαναχώρησης.

5.6. Ο κίνδυνος για τυχαία καταστροφή ή χειροτέρευση των αγαθών μετατίθεται στον καταναλωτή με την παράδοση σε αυτόν των αγαθών. Αν ο αγοραστής δεν είναι καταναλωτής ο κίνδυνος μετατίθεται σε αυτόν με την παράδοση των αγαθών για αποστολή από τον Πωλητή στο μεταφορέα.

 

6. Δικαίωμα υπαναχώρησης

 

6.1. Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα εντός 14 ημερών από την παράδοση του αγαθού σε αυτόν ή σε τρίτο υποδεικνυόμενο από αυτόν να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη σύμβαση. Σε αυτήν την περίπτωση ο καταναλωτής οφείλει να επιστρέψει το αγαθό συσκευασμένο και στην κατάσταση που του παραδόθηκε εντός 14 ημερών από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης. Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον καταναλωτή. Για προϊόντα, τα οποία έχουν αποσφραγιστεί ή αποσυσκευαστεί, δεν υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης (α. 3ιβ παρ. ε’ ΚΥΑ Ζ1-891/2013).

6.2. Σε περίπτωση εμπρόθεσμης και νομότυπης υπαναχώρησης ο Πωλητής οφείλει εντός 14 ημερών να επιστρέψει το καταβληθέν τίμημα και τα έξοδα αποστολής. Αν ο καταναλωτής επέλεξε τρόπο παράδοσης άλλον από τον τυποποιημένο φθηνότερο τρόπο που προσφέρει ο Πωλητής, ο Πωλητής απαλλάσσεται από την υποχρέωση επιστροφής του επιπρόσθετου ποσού.

6.3. Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται με μονομερή απευθυνταία δήλωση του καταναλωτή προς τον Πωλητή. Για τη διευκόλυνση των καταναλωτών συνίσταται να χρησιμοποιούν το παρακάτω υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης.

6.4. Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης
(συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)

Προς τον Περικλή Πιλαβά του Παναγιώτη, κατοίκου Πατρών, Παλαιά εθνική οδός Πατρών Αθηνών 31, Α.Φ.Μ.: 074809504 ΔΟΥ: Α’ Πάτρας, ο οποίος διατηρεί ατομική επιχείρηση εκμετάλλευσης μουσικών έργων με τον διακριτικό τίτλο “Inner Ear Records” (fax: 2610994426, email: info@inner-ear.gr):
Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε (*) με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε (*) από τη σύμβασή μου/μας (*) πώλησης των ακόλουθων αγαθών
• − Που παραγγέλθηκε(−αν) στις (*)/που παρελήφθη(−σαν) στις (*)
• − Όνομα καταναλωτή(−ών)
• − Διεύθυνση καταναλωτή(−ών)
• − Υπογραφή καταναλωτή(−ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)
• − Ημερομηνία −−−−−−−−−−−−
(*) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.

7. Ευθύνη – Πραγματικά Ελαττώματα

 

7.1. Ο Πωλητής ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. ΑΚ.

7.2. Ο Πωλητής δεν θα οφείλει οποιαδήποτε αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση από οποιαδήποτε άλλη αιτία, ιδιαίτερα δε λόγω βλαβών της ζωής, της υγείας ή της σωματικής ακεραιότητας.

.

 

Β. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

 

1. Πραγματοποιώντας αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα “www.inner-ear.gr” ο Καταναλωτής συναινεί στην συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση και αποθήκευση των προσωπικών του δεδομένων από τον υπεύθυνο του διαδικτυακού τόπου (για λεπτομερή στοιχεία βλ. Impressum – Νομική Σημείωση).

2. Ειδικότερα ο Καταναλωτής συναινεί στην επεξεργασία όλων εκείνων των δεδομένων που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, στοιχεία πιστωτικής κάρτας/paypal/τραπεζικού λογαριασμού, ΑΦΜ, διεύθυνση IP του υπολογιστή του κλπ) προς το σκοπό τήρησης λίστας πελατών του ηλεκτρονικού καταστήματος και μόνο.

3. Μοναδικός αποδέκτης των δεδομένων είναι o υπεύθυνος του διαδικτυακού τόπου και οι εργαζόμενοι στην επιχείρησή του. Τα δεδομένα δε θα κοινοποιούνται ή διαβιβάζονται σε κανέναν τρίτο. Κατ΄εξαίρεση μπορεί να επιτρέπεται ή να επιβάλλεται από το νόμο ή βάση δικαστικής απόφασης, η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων, τα οποία έχουν συλλεχθεί, χωρίς την πρότερη συναίνεση του Καταναλωτή.

4. Το ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιεί cookies για τη διευκόλυνση των συναλλαγών με τους πελάτες του. Ο Καταναλωτής αποδέχεται την εγκατάσταση τους στον υπολογιστή του. Σε κάθε περίπτωση ο Καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει τον browser του με τρόπο ώστε να απορρίπτει την χρήση των cookies.

5. Η συναίνεση που παρέχει ο Καταναλωτής σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και με τη χρήση cookies μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με έγγραφη δήλωση προς τον Πωλητή. Η ανάκληση δεν έχει αναδρομική ισχύ.

 

Γ. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

 

1. Η ιστοσελίδα “www.inner-ear.gr” είναι ιδιοκτησίας του Πωλητή, ο οποίος είναι ο φορέας όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από το περιεχόμενό της (κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά κλπ). Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, παρουσίαση στο κοινό ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Πωλητή.

2. Η ηλεκτρονική διεύθυνση www.inner-ear.gr και η φράση “Inner Ear Records” αποτελούν ιδιοκτησία του Πωλητή και προστατεύονται από τις διατάξεις για τα domain names και τα διακριτικά γνωρίσματα αντίστοιχα.

3. Η παρούσα ιστοσελίδα πιθανόν να συνδέεται με άλλες μέσω υπερσυνδέσμων. Ο Πωλητής, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του ή οι εργαζόμενοί του δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν προσβολή ή ζημία που θα προκύψει από την επίσκεψη και χρήση των ιστοσελίδων που συνδέονται με την παρούσα. Χρήστες που μεταβαίνουν σε συνδεόμενες με την παρούσα ιστοσελίδες, το πράττουν με δική τους αποκλειστική ευθύνη. Ιδιαιτέρως ο Πωλητής, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του ή οι εργαζόμενοί του δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν προσβολή ή ζημία που θα προκύψει από επικοινωνία ή εμπορική συναλλαγή με τρίτους, που συνδέονται με την παρούσα ιστοσελίδα.

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις

← Επιστροφή